Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka 2. triedy (Slniečka) a 3. triedy (Včielky) prerušená od 31.01.2022 (pondelok) do 02.02.2022 (streda) z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (v kolektíve detí).

Nástup do materskej školy bude 03.02.2022 (štvrtok) aj s lekárskym potvrdením.

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný stav detí.

V prípade výskytu pozitivity u Vašich detí nahláste túto skutočnosť triednej učiteľke!

Ďakujem za pochopenie a skoré uzdravenie prajem.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ