TRIEDA 1.

SOVIČKY (3 - 4 ROČNÉ DETI)

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Jarmila Harsányiová - tr. učiteľka I. triedy (Sovičky)

 

PREHĽAD DENNÝCH ČINNOSTÍ

ČasAktivita
06:00 - 07:00otvorenie MŠ, schádzanie detí (zberná trieda)
07:00 - 08:30hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacie aktivity
08:30 - 09:00zdravotné cvičenie, osobná hygiena, desiata
09:00 - 09:40vzdelávacie aktivity
09:40 - 10:00osobná hygiena
10:00 - 11:30pobyt vonku
11:30 - 12:20osobná hygiena, obed
Koniec poldennej starostlivosti
12:20 - 14:20poobednajší odpočinok
14:20 - 15:00osobná hygiena, olovrant
15:00 - 17:00hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacie aktivity