RADA ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE

Delegovaní členovia rady školy pri MŠ Miškovecká

Predsedníctvo

Mgr. Eva Kováčová
zástupca rodičov (predseda)

Mgr. Viktória Hopková
zástupca rodičov (podpredseda)

Členovia

Ing. Martina Firkaľová
zástupca mestského zastupiteľstva

Ing. Róbert Grega
zástupca mestského zastupiteľstva

Ing. Jozef Bernát
zástupca mestskej časti Juh

Jarmila Harsányiová
zástupca pedagogických zamestnancov

Edita Horváthová
zástupca nepedagogických zamestnancov