Školský vzdelávací program

Ciele výchovy a vzdelávania nášho školského vzdelávacieho programu "Poďme sa spolu hrať a spoznávať" vychádzajú zo všeobecných cieľov "Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách".

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Školský vzdelávací program "Poďme sa spolu hrať a spoznávať" je dostupný v každej triede a v riaditeľni školy.

NázovPopisSúbor
Adaptácie výkonových štandardovAdaptácie výkonových štandardovStiahnuť
ŠVP pre MŠŠkolský vzdelávací program pre materské školyStiahnuť

 
Školský vzdelávací program "Poďme sa spolu hrať a spoznávať" je dostupný v každej triede a v riaditeľni školy.