Školské prázdniny 2023/2024

ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM

Školské prázdninyTermínStatusNáhradná MŠ
Jesenné prázdniny30.10 – 31.10.2023
Vianočné prázdniny23.12. – 05.01.2024
Jarné prázdniny26.02 – 01.03.2024
Veľkonočné prázdniny28.03 - 02.04.2024
Letné prázdniny01.07 - 31.07.2024
Letné prázdniny01.08 - 30.08.2024