Školský poriadok

Školský poriadok je k dispozícii v každej triede (šatňa - nástenka).

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľ MŠ