Z NAŠEJ KUCHYNE

Naša materská škola disponuje vlastnou kuchyňou s kvalifikovaným personálom. Pri zdravotných indikáciách poskytujeme diétne stravovanie - šetriaca a bezgluténová (bezlepková) diéta.

Mária Lániková - vedúca kuchyne MŠ

 

 

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, je:

Materská školaDesiataObedOlovrantSpolu
stravníci od 2 - 6 rokov 0,55 €1,30 €0,45 €2,30 €

 

V zmysle VZN č. 237 bola schválená aj výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov MŠ vo výške 5,00 €, ktorá bude každý mesiac pripočítaná.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice sú odpustené alebo upravené na základe nariadení mesta Košice alebo ÚPSVaR SR, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka/dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

IBAN: SK23 5600 0000 0004 4248 8066
VS: pridelený každému dieťaťu
Poznámka: Meno Priezvisko dieťaťa
Poplatok: podľa výpisu zo ŠJ

 

ODHLÁSENIE STRAVOVANIA

V prípade, že Vaše dieťa ráno nenastúpi do materskej školy je automaticky odhlásené zo stravovania. Absenciu, prosím, nahláste pani učiteľke, prípadne pani riaditeľke.

 

PREHĽAD STRAVNÉHO NA DIEŤA

Prihlásenie
1. Navštívte webové stránky: www.eskoly.sk
2. Pre vstup bez prihlásenia zadajte: obec: Košice / zariadenie: Miškovecká 20 ŠJ pri MŠ
3. Zobrazí sa Vám jedálny lístok, kde v pravom hornom rohu zadáte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali v MŠ. Ak ich nemáte, kontaktujte vedúcu školskej jedálne.
4. Po prihlásení sa v spodnej časti zobrazia údaje Vášho dieťaťa, napr. mesiac / zaplatené, konečný stav...
5. Pokiaľ je zobrazený štvorček nezašrtnutý - dieťa stravu nemalo / zašrtnutý - dieťa stravu malo.

 

ZOZNAM ALERGÉNOV

Zoznam alergénov
1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridne odrody)
2. Kôrovce a výrobky z nich
3. Vajcia a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Arašidy a výrobky z nich
6. Sójové zrná a výrobky z nich
7. Mlieko a výrobky z neho
8. Orechy a výrobky z nich*
9. Zeler a výrobky z neho
10. Horčica a výrobky z nej
11. Sezamové semená a výrobky z nich
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
13. Vlčí bob a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich
* mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy

 

KONTAKTY

IBAN: SK23 5600 0000 0004 4248 8066
Tel. kontakt: +421 907 900 187
Tel. kontakt: +42155 646 11 88
E-mail: sjmiskovecka @ centrum.sk