Dokumenty pre rodičov

Filter

Názov Popis Súbor
Čestné vyhlásenie pre zber údajov 2023/2024 Čestné vyhlásenie pre zber údajov 2023/2024 Stiahnuť
Evidenčný list dieťaťa a splnomocnenie pre osobu, ktorá je oprávnená vyzdvihnúť dieťa zo škôlky Evidenčný list dieťaťa a splnomocnenie pre osobu, ktorá je oprávnená vyzdvihnúť dieťa zo škôlky Stiahnuť
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Stiahnuť
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ Stiahnuť
Žiadosť o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa Žiadosť o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa Stiahnuť
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Stiahnuť
Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuť
Žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ pred dovŕšením piateho roku veku Žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ pred dovŕšením piateho roku veku Stiahnuť
Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s plnením povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ pred dovŕšením piateho roku veku Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s plnením povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ pred dovŕšením piateho roku veku Stiahnuť
Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ Stiahnuť
Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania Stiahnuť
Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania Stiahnuť
Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súhlas so spracúvaním osobných údajov Stiahnuť