RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE

Štatutár: Ondrej Pandoščák
Právna forma: občianske združenie
IČO: 173196171263

Rodičovské združenie ako samostatný orgán vystupuje v spolupráci s materskou školou a s inými subjektmi spolupráce. Hlavnou úlohou a náplňou je napomáhať rozvoju školy a spolupracovať s učiteľmi a vedením školy vo všetkých oblastiach na pomoc rozvoja našim deťom.

Predsedníctvo

Ing. Dušana Takáčová
predseda RZpMŠ

rzpms @ msmiskovecka.sk

Členovia

Ing. Andrea Bičová
člen RZpMŠ

mandát za triedu 1.

Ing. Ivana Zatkovičová
člen RZpMŠ

mandát za triedu 1.

Ing. Katarína Karaffa
členovia RZpMŠ

mandát za triedu 2.

Mgr. Róbert Čigáš
člen RZpMŠ

mandát za triedu 2.

RNDr. Lucia Mrenová, PhD.
člen RZpMŠ

mandát za triedu 3.

Soňa Darmová
člen RZpMŠ

mandát za triedu 3.

Mgr. Viktória Hopková
člen RZpMŠ

mandát za triedu 4.

Ing. Gabriela Lukáčová
člen RZpMŠ

mandát za triedu 4.

Mgr. Katarína Zmudová
člen RZpMŠ

mandát za triedu 5.

Ing. Gabriel Ruska
člen RZpMŠ

mandát za triedu 5.