Plán aktivít (5 - 6 ročné deti)

2022/2023
Názov aktivityDátumTriedaCieľ aktivity
Návšteva lesoparku „Malí stopári“- Gaštanko28.9.20223, 4. triedaNávšteva lesového parku Alpinka, Sosna, Košický hrad
Návšteva dopravného ihriska - Alejová, Košice23.9.20224. triedaNávšteva dopravného ihriska - Alejová, jazda na kolobežkách
Návšteva knižnice - LitParkceloročne3, 4. triedaZapájať sa do rôznych aktivít ohľadom detskej literatúry, práca s detskou knihou
Poradenská a osvetová činnosť v spolupráci s CPPPaP Zuzkin parkceloročne3, 4. triedaVVČ zameraná na osobnostný rozvoj osobnosti dieťaťa
Predplavecká príprava17. - 28.10.20223, 4. triedaPredplavecký výcvik
Exkurzia Kosit18.4.20233, 4. triedaNávšteva Centra environmentálnej výchovy v areáli Zariadenia na energetické využitie odpadov spoločnosti KOSIT
Spolupráca so ZŠ UžhorodskáApríl - Jún 20233, 4. triedaZapájať sa do aktivít s deťmi a s učiteľmi ZŠ
Spolupráca so ZŠ GemerskáApríl - Jún 20233, 4. triedaZapájať sa do aktivít s deťmi a s učiteľmi ZŠ
Zapojenie sa do výtvarných súťaží a projektovceloročne3, 4. triedaAktivity zamerané na rozvoj a prezentáciu výtvarného nadania u detí
Spolupráca so SZŠ Kukučinová - aktivita zameraná na zdravú výživu11.10.20223, 4. triedaAktivity zamerané na zdravý životný štýl, zdravú výživu
Rozlúčka predškolákov s MŠJún 20233, 4. triedaVystúpenie detí MŠ, rozlúčková slávnosť s predškolákmi a kolektívom

Plán aktivít (všetky triedy)

2022/2023

MesiacNázov aktivityDátumTriedaCieľ aktivity
SeptemberBecepáčik a dopravná výchova22.9.20221. - 5. triedaBezpečne na ceste - prezentácia práce mestských policajtov a učiteliek MŠ o dopravnej výchove, bezpečnosti na ceste
SeptemberNávšteva lesoparku „Malí stopári“ - Gaštanko28.9.20221. - 4. triedaPoznávacia vychádzka na „Hradovú“ - posilňovanie vzťahu detí k prírode aplikovaním lesnej pedagogiky spojenej so zberom jesenných prírodnín k tvoreniu 2 – 4 ročné deti: Gaštanko – poznávanie a tvorenie s prírodnín v okolí materskej školy, hry detí, návšteva lesového parku Alpinka, Sosna, Košický hrad
SeptemberSokoliarska skupina Horus30.9.20221. - 5. triedaUkážka dravých vtákov a vystúpenie sprevádzané hovoreným slovom
OktóberMinimaratón MŠ Hýb sa, hýb sa, no tak nehanbi sa3. - 7.10.20221. - 5. triedaPreukázať schopnosti ovládania základných lokomočných pohybov
OktóberŠarkaniáda - Leť môj šarkan fijú, fijú10. - 14.10.20221. - 5. triedaVýroba šarkana na výzdobu triedy, púšťanie šarkana počas pobytu vonku
OktóberDeň jablka17. - 21.10.20221. - 5. triedaOboznámiť deti s plodmi jesene, zábava s pani Jeseňou, športové aktivity, tvorivé dielne pre deti, spojené s ochutnávkou a pesničkou o jabĺčku
OktóberHudobné rozprávky a edukačné príbehy - Ujo Ľubo - O šikovnom krajčírikovi24.10.20221. - 5. triedaZabezpečenie hudobno-divadelného predstavenia zamerané na prosociálne správanie detí
NovemberDeň materskej školy - EDRaŠ (tvorivé dielne so starkými)31.10. - 4.11.20221. - 5. triedaJeseň pani bohatá - výstava detských prác, tekvičky triedy, zábavná škôlka – hry a zábavné činnosti na školskom dvore, športové aktivity, kreslenie na chodník, hry a iné - „Deň MŠ“
November„Ako ovocie a zelenina vyliečili Zuzanku“- Divadielko Slniečko14.11.20221. - 5. triedaPríbeh o dievčatku, ktoré sa vďaka zdravej strave a pohybu vyliečilo z obezity
November„Krabičky plné lásky“21. - 25.11.20221. - 5. triedaZbierka krabičiek plných lásky, zbierka maličkosti pre dôchodcov
DecemberVianočný program s príchodom Mikuláša5. - 9.12.20221. - 5. triedaRozprávkové dopoludnie s príchodom Mikuláša
DecemberVo vianočnej pekárni12. - 16.12.20221. - 5. triedaPečenie medovníčkov
DecemberVianočná besiedka19. - 23.12.20221. - 5. triedaPosedenie pri vianočnom stromčeku
JanuárPostavím si snehuliaka9. - 13.1.20231. - 5. triedaStavanie snehuliaka triedy
JanuárHudobné rozprávky a edukačné príbehy - Ujo Ľubo - Snehuliak Tomáš10.1.20231. - 5. triedaZabezpečenie hudobno-divadelného predstavenia zamerané na prosociálne správanie detí
JanuárBúdka pre vtáčika23. - 27.1.20231. - 5. triedaVýroba búdky a starostlivosť o vtáky v zime
FebruárFarebný týždeň30. - 3.2.20231. - 5. triedaKaždý deň iná farba, obliecť si oblečenie vo vybranej farbe v priebehu týždňa
FebruárKarneval6. - 10.2.20231. - 5. triedaZabezpečenie hudobno-zábavného dopoludnia a športových aktivít
FebruárDivadielko Slniečko „Stratená čiapka“20.2.20231. - 5. triedaZabezpečenie hudobno-divadelného predstavenia zamerané na prosociálne správanie detí - príbeh, kde zvieratká v zasneženom lese zažijú neočakávané prekvapenie
MarecOtvára sa moja knižka28.2. - 4.3.20231. - 5. triedaVýstava vyhotovenej knižky triedy, spojená s výstavou detských publikácii
MarecDivadlo Babadlo „Škaredé kačiatko“14.3.20231. - 5. triedaZabezpečenie hudobno-divadelného predstavenia zamerané na prosociálne správanie detí
MarecCocomong - Sférické kino17.3.20231. - 5. trieda„Planetárium“ – 2 - 6 r. deti
MarecDažďová kvapka - Svetový deň vody20. - 24.3. 20231. - 5. triedaSpoločná aktivita „Deň vody“, sadenie stromčeka triedy, význam vody, cvičenie žabiek vo vode a iné
Marec„Čo semienko povedalo“ - sadenie jarných kvetov27. - 31.3.20231. - 5. triedaSadenie kvetov, kríkov na školskom dvore
AprílVeľkonočné vajíčko3. - 6.4.20231. - 5. triedaTvorivé dielne v triede, príprava veľkonočných ozdôb, „oslava a príchod Jari“ spojená s tancom a slávením tradícií na školskom dvore
AprílJežko Separko17. - 21.4.20231. - 5. triedaEdukačno-náučná divadelná aktivita zameraná na triedenie odpadu, výrobu kontajnerov, starostlivosti o životné prostredie, kreslenie na chodník, Deň Zeme
AprílHudobné rozprávky a edukačné príbehy - Cililing - „Trampoty vodníka plutvu“21.4.20231. - 5. triedaZabezpečenie hudobno-divadelného predstavenia zamerané na environmentálnu výchovu
MájNávšteva historického mesta Košice2. - 5.5.20231. - 5. triedaPrehliadka centrom mesta, návšteva Štátneho divadla Košice
MájTriedne aktívy „Deň matiek“9. - 12.5.20231. - 5. triedaRozvíjať citové vzťahy, pozerať sa na svoju mamu, ako na dôležitú osobu vo svojom živote - Deň matiek (14.5.2023)
MájMedzinárodný deň mlieka15. - 19.5.20231. - 5. triedaEdukačno-náučné aktivity ku Dňu mlieka (16.5.2023), výroba spoločného výrobku z tetrapaku
MájNaši kamaráti zvieratká - Sférické kino16.5.20231. - 5. triedaNavštívenie farmy a jej zvieratiek prostredníctvom sférického kina
MájDiskotéka s Ujom Ľubom26.5.20231. - 5. triedaZabezpečenie hudobného predstavenia zamerané na hudobno-pohybové schopnosti detí
MájNaši malí záchranári v MŠ - prezentácia práce hasičov, záchranárov, policajtov, vojakov22. - 26.5.20231. - 5. triedaSpoznávať prácu hasičov, záchranárov, policajtov, vojakov - získavať znalosti so situáciami ohrozujúcimi zdravie
JúnHýb sa, hýb sa, no tak nehanbi sa - letná olympiáda – „Deň detí“ – „Bosonohá olympiáda“29.- 2.6.20231. - 5. triedaNa základe pripravených hier a súťaží, deti chápu dôležitosť dodržiavania pravidiel - Uvedomiť si, čo znamená sviatok „Deň detí“, čiže svoju dôležitosť pre dané okolie, globálna výchova - všetky deti sveta, oslava MDD
JúnNávšteva Včelára5. - 9.6.20231. - 5. triedaSpoznávať prácu včelárov, získavať znalosti so situáciami ohrozujúcimi zdravie pri bodnutí včelou, ukážka včelieho vosku
JúnBotanická záhrada5. - 9.6.20231. - 5. triedaPozorovať rastliny, motýľe, oboznamovať sa s rastlinnou a živočíšnou ríšou, dodržiavať pravidlá mimo MŠ
JúnMikrosvet – Motýlia farma5. - 9.6.20231. - 5. triedaPozorovať vývoj motýľov a naučiť sa vnímať živočíchy, ako dôležitú súčasť prírody
JúnKoncoročný výlet – ZOO12. - 16.6.20231. - 5. triedaPoznávanie a pomenovanie exotických zvierat a starostlivosť o nich
JúnPiknik s rodičmi19. - 23.6.20231. - 5. triedaPopoludnie plné rodinnej pohody a prekvapení - dňa otcov - súťažné hry pre deti a ich rodičov v spolupráci s RZ a zák. zástupcami, Medzinárodný deň piknikov (18.6.2023)
JúnBublinová show26. - 30.6.20231. - 5. triedaPrezentácia práce, vytváranie veľkých bublín