Riaditeľstvo

Mgr. Edita Ondíková
riaditeľka MŠ, V. trieda

riaditel @ msmiskovecka.sk
+421 907 900 123

Edita Horváthová
hospodárka MŠ

miskovecka20 @ gmail.com
+421 55 646 06 67

Pedagogickí zamestnanci

Jarmila Harsányiová
tr. učiteľka I. triedy (Sovičky)

Mgr. Katarína Kušmíreková
tr. učiteľka II. triedy (Slniečka)

Žofia Papugová
učiteľka II. triedy (Slniečka)

Magdaléna Bocková
tr. učiteľka III. triedy (Včielky)

Valéria Kráželová
učiteľka III. triedy (Včielky)

Zuzana Hajduová
tr. učiteľka IV. triedy (Motýliky)

Bc. Bibiana Zuskačová
učiteľka IV. triedy (Motýliky)

Bc. Daniela Pástorová
tr. učiteľka V. triedy (Lienky)

Kristína Piptová
učiteľka V. triedy (Lienky)

Nepedagogickí zamestnanci

Mária Lániková
vedúca ŠJ

sjmiskovecka @ centrum.sk
+421 907 900 187

Eva Orosová
hlavná kuchárka

Monika Batkovičová
kuchárka

Andrea Šamková
kuchárka

Iveta Sajbertová
upratovačka

Adriána Kiššová
upratovačka

Valéria Hančárová
upratovačka