Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka 5. triedy (Lienky) pre 6 detí prerušená od 21.01.2022 (piatok) do 27.01.2022 (štvrtok) z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (v kolektíve detí).

Nástup do materskej školy bude 28.01.2022 (piatok) aj s lekárskym potvrdením.

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný stav detí.

V prípade výskytu pozitivity u Vašich detí nahláste túto skutočnosť triednej učiteľke!

Ďakujem za pochopenie a skoré uzdravenie prajem.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ