Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka 4. triedy (Motýliky) prerušená od 25.02.2021 (štvrtok) do 03.03.2021 (streda) pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, a ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu home office z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (v kolektíve MŠ).

Nástup do materskej školy pre tieto deti je 04.03.2021 (štvrtok) aj s lekárskym potvrdením.

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra k uplatneniu karanténnej OČR – obmedzte kontakty a sledujte zdravotný stav detí.

Ďakujeme za pochopenie.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ