Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Miškovecká 20 bude v týždni od 18.01.2021 do 22.01.2021 naďalej prebiehať len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu home office.

V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole – JANUÁR 2021

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac január 2021 uhrádzajú len rodičia detí, ktoré navštevujú zariadenie na základe rozhodnutia zriaďovateľa – Mesto Košice.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ