Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka 4. triedy (Motýliky) prerušená od 14.02.2022 (pondelok) do 16.02.2022 (streda) z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (v kolektíve detí).

Nástup do materskej školy bude 17.02.2022 (štvrtok).

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný stav detí.

V prípade výskytu pozitivity u Vašich detí nahláste túto skutočnosť triednej učiteľke!

Ďakujem za pochopenie a skoré uzdravenie prajem.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ