Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka 4. triedy (Motýliky) prerušená od 03.02.2022 (štvrtok) do 07.02.2022 (pondelok) z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (u pedagogického zamestnanca v triede).

Nástup do materskej školy bude 08.02.2022 (utorok).

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný stav detí.

V prípade výskytu pozitivity u Vašich detí nahláste túto skutočnosť triednej učiteľke!

Ďakujem za pochopenie a skoré uzdravenie prajem.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ