Vážení rodičia,

na základe ŠKOLSKÉHO SEMAFORA v školskom roku 2021/2022 – manuál pre všetky druhy škôl a rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26.11.2021 sa s účinnosťou od 29.11.2021 menia podmienky vstupu osôb do priestorov škôl a školského zariadenia – materskej školy:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Manuál – ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

Vyhláška 262

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

V PRÍPADE NOVÝCH OPATRENÍ VÁS O ZMENÁCH BUDEME INFORMOVAŤ.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ