Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka 2. triedy (Slniečka) prerušená od 19.11.2021 (piatok) do 28.11.2021 (nedeľa) z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (kolektíve detí).

Nástup do materskej školy bude 29.11.2021 (pondelok) aj s lekárskym potvrdením.

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný stav detí.

Ďakujem za pochopenie a skoré uzdravenie prajem.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ