Vážení rodičia,

na základe aktualizácii, ktoré boli uverejnené na webovom sídle „Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR)“ Vás informujeme o zmenách v dotáciách na stravovanie:

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Oprávnené osoby

Obedy zadarmo a daňový bonus od 1.8.2021 – zaslané zriaďovateľom školy MMK

Čestné vyhlásenie – vypísať a odovzdať triednym učiteľkám

Dotáciu o zmenách na stravovanie si pozorne preštudujte, poprípade sa informujte na ÚPSVaR – Popradská 74. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

Zmena sa týka najmä rodičov detí v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5-ročné deti v poslednom ročníku MŠ) nakoľko na tieto deti si nemožno uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus.

Ďakujeme za spoluprácu.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ