Vážení rodičia,

v zmysle aktualizovaných dokumentov „Návratu do škôl od 03.05.2021“ a „Vyhlášky ÚVZ SR“ Vám oznamujeme, že od 03.05.2021 nebudeme vyžadovať k nahliadnutiu negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o jeho výnimke, keďže sme červený okres v II. stupni varovania.

Naďalej ostáva v platnosti Vyhláška 175 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest pri vstupe do priestorov školy respirátorom.

Zároveň pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni vrátane sviatkov a víkendov, zákonný zástupca dieťaťa predkladá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – k dispozícii aj v škole.

Pravidlá pre školy + vysvetlívky

V prípade ďalších zmien a nariadení Vás budeme informovať.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ