Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka 3. triedy (Včielky) prerušená od 01.05.2021 (sobota) do 13.05.2021 (štvrtok) z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (v kolektíve MŠ).

Nástup do materskej školy je 14.05.2021 (piatok) aj s lekárskym potvrdením.

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra k uplatneniu karanténnej OČR – obmedzte kontakty a sledujte zdravotný stav detí.

Ďakujeme za pochopenie.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ